Program maluch+ w Żłobku nr 22 Kraków
logo MRiPS

W Żłobku Samorządowym Nr 22 dofinansowano ze środków budżetu państwa grupę „Maluch” dla 35 dzieci w kwocie 33 600 zł. Całkowita wartość projektu 667 800 zł.